Hummusy i pasty Konrad Budzyk, wyd. Znak Literanova, 2017